Dobrodružství barvy / Ivana Brožková - Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1982.
Edícia Pomocné knihy pro žáky
535 - fyzika - farby - látky farebné - vplyv farieb - vnemy farebné - tiene - matematika farieb - kúzla farieb - farby práškové - farby náterové - liečenie farbami - psychológia farieb - vzťahy farieb - miešanie farieb - farby na pracovisku - farbosleposť - farby biologické - fyziológia farieb - klamy zrakové - kolorimetria/meranie farieb/ - kontrast - optika - pigmenty - svetlo - symbolika farieb - technika maľby - vnímanie farebné
voľná K100780 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ