Slovenská Ľupča / Hieronym Oravský - Osveta, Martin, 1990.
ISBN 80-217-0262-1
908 - Slovenská Ľupča - Slovensko - mestá slovenské - pomery prírodné - história - Zámok Ľupčiansky - hospodárstvo - kultúra - šport - literatúra
voľná K100783 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ