Niekoľko inšpirácií / Dalimír Hajko - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976.
82 - eseje - úvahy - autori - autori slovenskí - Belov, Vasilij poviedkár - Válek, Miroslav-(básnik slovenský) - Rúfus, Milan(10.12.1928-11.1.2009} - Mihalkovič, Jozef - Šikula, Vincent(19.10.1936-16.6.2001) - Beňo, Ján
voľná K100789 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ