Mytológia súkromia : eseje / Dana Podracká - Vydavatežstvo Spolku slovenských spisovatežov, Bratislava, 1994.
ISBN 80-88735-18-1
82 - eseje - úvahy
vožná K100798 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ