Organická chémia / Jaroslav Kováč , Štefan Kováč - Alfa, Bratislava, 1977.
Edícia Redakcia chemickej literaúry
547 - chémia - učebnice vysokoškolské - chémia organická - pojmy chemické - väzby chemické - stereochémia - zlúčeniny organické - kyseliny - názvoslovie organickej chémie - uhžovodíky - étery - cukry - liečivá - vitamíny - farbivá - pesticídy
vožná K51148 D
vožná K51149 D
vožná K82656 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ