Organická chémia / Pavol Hrnčiar - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1977.
547 - chémia - chémia organická - zlúčeniny organické - stereochémia - reakcie chemické - uhžovodíky - kyseliny - látky prírodné - sacharidy - cukry - terpény - steroidy - bielkoviny - alkaloidy - antibiotiká - látky syntetické - ropa
vožná K82999 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ