Slovenské dejiny v krásnej literatúre : Vyber a rozbor diel a úryvkov zo slovenskej umeleckej literatúry.... / Jozef Butvin - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1962.
82 - literatúra - literatúra slovenská - rozbory - rozbory diel - literatúra umelecká - pomôcky - pomôcky učebné - dejiny - dejiny slovenské
vožná K13201 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ