Vražda na ulici Morgue : spisy a básne / Edgar Allan Poe , Jana Kantorová-Báliková prel., Michal Breznický prel., Ján Vilikovský prel. - Interpopulart Slovakia, Rohovce, 1995.
Edícia Populart
ISBN 80-88834-54-6
literatúra anglosaská - romantizmus - spisy - básne
voľná K100815 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ