Ilias. Odysea / Homé , Miloslav Okál prel. - Interpopulart Slovakia, Rohovce, 1995.
Edícia Populart
ISBN 80-88834-04-X
literatúra latinská - spevy - spevy hrdinské - literatúra antická - literatúra grécka
vožná K100816 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ