Turčianske Teplice : Sprievodca po dejinách kultúre a prírode / Ondrej Nagaj zost. - Osveta, Martin, 1991.
ISBN 80-217-0418-7
908 - Turčianske Teplice - dejiny - kultúra
vožná K100821 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ