Proglas : Antológia zo staroslovienskej a stredovekej literatúry / Progla zahl. - Interpopulart Slovakia, Rohovce, 1995.
Edícia Populart
ISBN 80-88834-03-1
943.76 - literatúra staroslovienska - literatúra stredoveká - Metod - Konštantín Cyril - Svorad, pustovník - Benedikt, pustovník - legendy - biografie - Veľká Morava
voľná K100846 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ