Antigona. Vládca Oidipus. : Vládca Oidipus / Sofokle , Július Špaňár prel., Ľubomír Feldek prel., Vojtech Mihálik prel. - Interpopulart Slovakia, Rohovce, 1995.
Edícia Populart
ISBN 80-88834-07-4
literatúra grécka - dráma grécka - literatúra staroveká - hry divadelné
voľná K100850 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ