Medea / Euripide - Interpopulart Slovakia, Rohovce, 1995.
Edícia Populart
ISBN 80-88834-08-2
literatúra grécka - poézia grécka staroveká - dráma grécka - hry divadelné
vožná K100851 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ