Deutschsprachige Länder / Hana Justová - Fragment, Bratislava, 1992.
ISBN 80-901070-3-6
801 - jazyk nemecký - Nemecko - Rakúsko - Švajčiarsko - Lichtenštajnsko - Luxembursko - krajiny nemecky hovoriace
voľná K100856 MC
voľná K100894 D
voľná K100895 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ