Testy zo slovenského jazyka 98 / Test zahl. - Didaktis, Bratislava, 1997.
ISBN 80-85456-40-0
801 - jazyk slovenský - testy kontrolné - školy stredné
vožná K100880 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ