Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy / Ožga Péteryová , Viera Rezníčková , źubica Skokanová - Didaktis, Bratislava, 1992.
ISBN 80-85456-11-7
801 - zbierka úloh - jazyk slovenský - skúšky prijímacie - školy stredné
vožná K100881 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ