Železnice na Slovensku / Rudolf Kukučík , Pavol Kukučík , Ivana Veneniová prel. - Generálne riaditeľstvo Železníc SR, Bratislava, 1998.
ISBN 80-968001-0-8
knihy viacjazyčné - Slovensko - železnice - výročia - história železníc - 656.2
voľná K100883 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ