Lupénka / Hilary Bower , Kateřina Orlová prel. - Alpress, Fr˜dek-MĄstek, 1998.
ISBN 80-7218-148-3
choroby kožné - lupienka - metódy liečebné - liečenie prírodné - diéta - prostredie životné - 616.5 - liečba duševná - psoriáza - dermatológia
vožná K100884 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ