Bratislava / Štefan Holčík - ČSTK-Pressfoto, Bratislava, 1990.
ISBN 80-226-0016-4
sprievodca turistický - Bratislava - 908
vožná K100896 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ