Trnava / Trnav zahl. - ČSTK-Pressfoto, Bratislava, 1989.
ISBN 80-26-0015-6
908 - sprievodca turistický - Trnava
vožná K100897 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ