Zavraždia ma / Kazimierz Korkozowicz , Samuel Dúbrava prel. - Smena, Bratislava, 1973.
Edícia Labyrint
literatúra požská - romány detektívne
vožná K100910 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ