Národnostné menšiny v Slovenskej republike / Peter Podolák - Matica slovenská, Martin, 1998.
ISBN 80-7090-506-9
menšiny národnostné - vývoj demografický - 323.15(437.6)
voľná K91815 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ