Biofyzika, biochémia a rádiológia / Vít Šajter - Osveta, Martin, 2002.
Edícia Edícia učebníc pre stredné zdravot. školy
ISBN 80-8063-090-9
577.3 - biofyzika - biochémia - rádiológia - žiarenie ionizujúce - využitie lekárske - termodynamika - bunka - cytoplazma - biomechanika - krv - dýchanie - vnímanie - receptory - zvuk - svetlo - teplo - teplota - počasie - klíma - ultrazvuk - rytmus bilogický - žiarenie ionizujúce - jadro bunkové - sacharidy - lipidy - bielkoviny - kyseliny - enzýmy - koenzýmy - rádiológia - žiarenie rontgenové - tomografia - sonografia - rezonancia magnetická - termografia - medicína nukleárna - rádiofarmaká - rádioterapia - ožarovanie - nádory - ochrana zdravia
voľná K95003 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ