Nitra : Turistický sprievodca / Štefan Valent - ARTPRESS, Bansk  Bystrica, 1992.
ISBN 80-900433-1-3
sprievodca turistický - Nitra - 908 - mestá slovenské
vožná K100938 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ