Viedeň a okolie : Informátor a sprievodca / Jaromír Sopouch , Ožga Rázgová prel. - Šport, Bratislava, 0.
ISBN 80-7096-072-8
908 - sprievodca turistický - informátor turistický - Viedeň
vožná K100942 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ