Základné pojmy fyziky tuhých látok : Vlastnosti kryštálov / Václav Frei - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1973.
539 - fyzika - látky tuhé - kryštály - elektróny - feromagnetizmus - vodivosť kovov
voľná K100944 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ