Poézia slovenskej katolíckej moderny / Milan Hamada zost. - Kalligram, Bratislava, 2008.
Edícia Knižnica slovenskej literatúry
ISBN 8-80-8101-125-2
82 - literatúra - literatúra slovenská - poézia - poézia slovenská - moderna - moderna katolícka
voľná K100950 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ