Zneuctená / Saira Ahmed , Andrew Croft , Zuzana Vilikovská prel. - Evitapress, Bratislava, 2010.
Edícia Svetovky
ISBN 8-80-894520-1-9
literatúra anglická - príbehy skutočné - moslimovia - romány ženské - Pakistan - Anglicko
K100952 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ