Dejiny anglickej a americkej literatúry / Štefan Baštín , Jozef Olexa , Zora Studená - Obzor, Bratislava, 1993.
ISBN 80-215-0253-3
82 - literatúra - literatúra anglická - literatúra americká - dejiny - dejiny literatúry
voľná K86387 D
voľná K88951 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ