Dejiny slovenskej literatúry : Staršia slovenská literatúra 800-1780 / Jozef Minárik - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1985.
82 - literatúra - literatúra slovenská - literatúra stredoveká - renesancia - humanizmus - baroko - slovesnos žudová
vožná K72552 D
vožná K72553 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ