Literatúra národného obrodenia / Milan Pišút , Karol Rosenbaum , Viktor Kochol - Vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1960.
82 - literatúra - literatúra slovenská - dejiny - dejiny literatúry - obrodenie - obrodenie národné - štúrovci
vožná K10621 D
vožná K13512 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ