Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia / Literatúr zahl. - Vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1965.
82 - literatúra - literatúra slovenská - dejiny - dejiny literatúry - romantizmus - realizmus - autori - autori slovenskí
vožná K22171 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ