Literatúra v rokoch 1918 - 1945 / Literatúr zahl. - Veda, Bratislava, 1984.
82 - literatúra - literatúra slovenská - dejiny - dejiny literatúry - literatúra medzivojnová - kritika - kritika literárna - literatúra socialistická - preklady - literatúra pre mládež - próza - próza lyrizovaná - próza naturizmu - nadrealizmus
vožná K70136 D
vožná K70137 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ