Dejiny slovenskej literatúry / Milan Pišút - Obzor, Bratislava, 1984.
82 - literatúra - literatúra slovenská - dejiny - dejiny literatúry - literatúra stredoveká - renesancia - humanizmus - baroko - osvietenstvo - realizmus - moderna - literatúra medzivojnová - literatúra proletárska - literatúra socialistická
neznáma K16473 D
vožná K69096 D
vožná K69097 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ