Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1964.
82 - antológia - literatúra - literatúra staršia - Slovensko - Veľká Morava - humanizmus - renesancia - spevy - spevy historické - lyrika - lyrika duchovná - lyrika ľúbostná - poézia - poézia didakticko-reflexívna - piesne - piesne sociálne - dejiny literatúry
voľná K20369 D
voľná K22414 D
voľná K22415 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ