Antológia k dejinám slovenskej literatúry : od roku 1848 doteraz / Antológi zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1966.
82 - antológia - romantizmus - literatúra - literatúra slovenská - literatúra medzivojnová - literatúra povojnová - literatúra robotnícka - dejiny literatúry
vožná K22856 D
vožná K23217 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ