Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik - Veda, Bratislava, 1981.
82 - antológia - literatúra - literatúra slovenská - Slovensko - Veľká Morava - humanizmus - renesancia - spevy - spevy historické - lyrika - lyrika duchovná - lyrika didakticko-reflexívna - poézia - poézia ľúbostná - piesne - piesne sociálne - dejiny literatúry
voľná K63788 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ