Dejiny slovenského jazyka : Texty / Ján Stanislav - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1957.
80 - dejiny - jazyk - jazyk slovenský - Slovania - Samo franský kupec - Konštantín Cyril - Metod - Gorazd, Metodov učeník - legendy - žalmy - litánie - piesne - kroniky
voľná K17552 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ