70 rokov Lasica / Svetozár Okrucký zost. - Marenčin PT, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8114-020-4
929 - biografie - Lasica, Milan(3.2.1940) - spomienky - herci slovenskí
vožná K100990 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ