Dr. House / Andrew Holtz , Vladimír Hůbner prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-220-1517-2
seriály televízne - hžadanie pravdy - fyziológia - fyziológia porovnávacia - pozorovania mikroskopické - 612 - technika experimentálna - príbehy skutočné - House /doktor/
vožná K100996 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ