Nerastné suroviny Slovenska / Ján Slávik - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1967.
Edícia Edícia baníckej literatúry
vývoj geologický - Slovensko - suroviny nerastné - ložiská nerastné - ložiská rudné - ložiská nerudné - voda podzemná - 553
voľná K26192 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ