Kapitoly zo slovenskej morfológie / Pavel Ondrus - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1978.
80 - jazyk slovenský - morfológia - druhy - druhy slovné - pravopis
vožná K56263 D
vožná K56264 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ