Provozně geologická příručka / Miroslav Jedlička , Josef Kožíšek - SNTL, Praha, 1981.
55 - geológia - príručky - výskum geologický - Zem - kôra zemská - ložiská nerastné - hydrológia - geochémia - geofyzika - geológia inžinierska - klasifikácia hornín - vrty - súpravy vrtné - metrológia - vrty hydrogeologické - technológia vŕtania
voľná K83180 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ