Rusko-slovenský a slovensko-ruský vreckový slovník / Rusk zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1982.
801 - slovníky jazykové - jazyk ruský - slovníky dvojjazyčné
vožná K67224 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ