Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký vreckový slovník / Eleonóra Kovácsová , Emília Péchyová , Alena Vokounová - KNIHA SPOLOČNÍK, Bratislava, 0.
ISBN 80-901160-0-0
801 - slovníky dvojjazyčné - jazyk nemecký
vypožičaná K84463 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ