Slovensko-ruský prekladový slovník : A-O / A.V. Isačenko - Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava, 0.
801 - slovníky dvojjazyčné - slovníky prekladové - jazyk ruský
voľná K4899 D

Slovensko-ruský prekladový slovník : A-O / A.V. Isačenko .
801 - slovníky dvojjazyčné - slovníky prekladové - jazyk ruský
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ