Rusko-český elektrotechnický a elektronický slovník / Rusk zahl. - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1965.
801 - slovníky elektrotechnické - slovníky elektronické - slovníky dvojjazyčné - jazyk ruský - jazyk český
vožná K38348 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ