Minulosť a prítomnosť slovenskej kultúry / Andrej Mráz - Tatran, Bratislava, 1987.
Edícia Slovenská tvorba
82 - literatúra slovenská - próza - roky revolučné 1848-1849 - tradície kultúrne - tradície literárne - kultúra - spisovatelia - spisovatelia slovenskí
voľná K76639 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ