Polstoročie sovietskej literatúry / Vitalij Ozerov , Mária Filkusová prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1973.
82 - literatúra ruská - literatúra socialistická - kritika - kritika literárna - realizmus - realizmus socialistický
vožná K39222 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ