Moderná slovenčina / Jozef Mistrík - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1983.
80 - jazyk slovenský - pravopis - fonetika - lexikológia - morfológia - syntax - štylistika
vožná K88706 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ